Wat is osteopathie?

Panta rhei.

Life is motion.

Osteopathie gebruikt manuele manipulatie om de balans in het lichaam te herstellen.

De osteopaat gaat hiervoor uit van de volgende vier principes:

1. Als een structuur lang genoeg op een bepaalde manier gebruikt wordt zal het zich in vorm aanpassen aan die belasting (interactie tussen structuur en functie).

2. Het lichaam is één geheel.

3. Het lichaam streeft zelf naar genezing (principe van auto-correctie).

4. Een lichaamsdeel kan pas goed functioneren als er voldoende aan- en afvoer van bloed is (‘Arterial rule’).

Naast deze vier principes gebruikt de osteopaat actuele wetenschappelijke kennis (zoals anatomie en fysiologie) om de patiënt te behandelen.

Lees hier het vervolg: Wanneer is osteopathie nuttig voor mijn paard?